“เพื่อนแนะนำเพื่อน รับโบนัสทันที 10% ไม่เกิน 500 บาท”

4. โปรโมชั่น “เพื่อนแนะนำเพื่อน รับโบนัสทันที 10% ไม่เกิน 500 บาท” เงื่อนไข 1. เพื่อนที่ถูกแนะนำมา ต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกับระบบฐานข้อมูลที่เรามีในระบบ เช่น User Game ชื่อ-สกุล เลขที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์ 2. เพียงเพื่อนที่่สมัครใหม่แจ้ง

Read more