“ผู้เล่นยอดเยี่ยม Turn Over สูงสุด 5 อันดับ“

5. โปรโมชั่น (Promotion) ผู้เล่นยอดเยี่ยม Turn Over สูงสุด 5 อันดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท/เดือน รางวัลที่ 1     5,000 บาท รางวัลที่ 2    4,000 บาท

Read more